Khóa học Lập trình web với PHP nâng cao

LẬP TRÌNH WEB
Lập trình web với PHP nâng cao

Mục tiêu khóa học:

Khóa học Lập trình PHP nâng cao với Laravel Framework được Codecamp xây dựng nhằm hoàn thiện kỹ năng lập trình web cho các bạn đã biết Lập trình Web PHP thuần. Học cách làm việc với PHP Framework để sẵn sàng làm việc ngay tại Doanh nghiệp, tăng tốc Lập trình Web, tăng chất lượng dự án..

Nội dung khóa học:

 • #1. Sử dụng thành thạo Laravel Framework trong lập trình Web PHP
 • #2. Nắm vững cơ chế ORM và cách ứng dụng
 • #3. Biết sử dụng Git để quản lý Source Code, Teamwork
 • #4. Thành thục cách Deloy Website
 • #5. Nắm vững các kỹ thuật lập trình: MVC, AJAX, JSON/XML, SEO, Security, URL Rewriting..
 • #6. Nắm vững những tính năng nâng cao của Laravel
 • #7. Hoàn thành 01 Dự Án Web PHP với Laravel Framwork
 • #8. Hỗ trợ chuyên nghiệp bởi: Giảng viên, Tư vấn viên, Giáo vụ, Phụ trách chuyên môn.
 • #9. Học lần 2 MIỄN PHÍ hoặc học ghép với lớp khác linh hoạt.
 • #10. Dạy kinh nghiệm lập trình PHP thực tế. Update kiến thức mới nhất.
 • #11. Giải quyết từ tư duy lập trình đến kỹ năng lập trình PHP chuẩn doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết khóa học

Lộ trình học

Phần 1: Phát triển dự án PHP với mô hình MVC

 • Khái quát lại phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP) và các khái niệm: class/object/interface,abstract class, inheritence, polymorphism v.v…)
 • Giới thiệu mô hình Model-View-Controller (MVC) và cách áp dụng vào dự án PHP
 • Ý nghĩa của mỗi thành phần trong mô hình. Cách tổ chức mã nguồn trong dự án MVC.
 • Thực hành xây dựng bài toán gồm các thao tác CRUD với mô hình MVC dự xây dựng.

Phần 2: AJAX, Xử lý XML/JSON trong PHP

 • Giới thiệu về AJAX: Ý nghĩa, kiến trúc, các thành phần, các đặc điểm
 • Lập trình AJAX với PHP
 • Đọc-ghi file XML trong PHP
 • Đọc-ghi file JSON trong PHP

Phần 3: Lập trình nâng cao với PHP

 • Kỹ thuật SEO web trong các ứng dụng PHP
 • Bảo mật trong ứng dụng PHP: Cách chống tấn công từ chối quyền truy cập, mã hóa dữ liệu
 • Kỹ thuật URL Rewriting trong PHP

Phần 4: Hosting ứng dụng web PHP

 • Hướng dẫn đăng ký một free hosting để upload website
 • Hướng dẫn từng bước cách upload và hosting một website PHP lên web server.

Phần 5: Quản lý mã nguồn với GIT

 • Giới thiệu về GIT: Ý nghĩa, đặc điểm, cách sử dụng
 • Hướng dẫn cài đặt môi trường để sử dụng GIT
 • Các kỹ thuật để thao tác với GIT
 • Hướng dẫn và thực hành quản lý mã nguồn với GIT

Khóa học tại CodeCamp