Ở bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn một số khái niệm cơ bản liên quan đến PHP. Hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào phần cài đặt môi trường và thực hiện những dòng code đầu tiên. 

3 phần quan trọng nhất cần được cài đặt trong máy tính của bạn là Web Server, Database, PHP Parser.

Hiện tại có rất nhiều bộ công cụ tích hợp cả 3 phần trên giúp chúng ta setup môi trường PHP một cách dễ dàng có thể kể đến như:

  • LAMP : Cho Linux
  • WAMP: Cho Windows
  • MAMP: Cho Mac OS X
  • AAMPS : Cho Mac OS X, Windows và Linux
  • XAMP : Cho Mac OS X, Windows và Linux 

Cài đặt XAMPP trên Windows

Bước 1:

Truy cập đường dẫn https://www.apachefriends.org/index.html 

Download XAMMP trên windows

Download XAMPP trên windows

Bước 2:

Lựa chọn các mục bạn muốn cài đặt và chọn Next

Lựa chọn thư viện cần cài đặt

Lựa chọn thư viện cần cài đặt

Bước 3:

Lựa chọn thư mục cài đặt XAMPP

Lựa chọn thư mục cài đặt Xampp

Lựa chọn thư mục cài đặt XAMPP

Chờ đợi tiến trình hoàn thành thì bạn đã hoàn tất việc cài đặt XAMPP trên máy tính của bạn.

Sau khi hoàn tất việc cài đặt hãy khởi động XAMPP, start apache để bắt đầu thực hành những dòng code PHP đầu tiên.

Khởi động Apache

Khởi động Apache

Chương trình PHP đầu tiên

Khi chắc chắn bạn đã cài đặt và khởi động thành công Apache, mở trình duyệt của bạn nhập "localhost" vào thanh địa chỉ URL thì trang chào mừng XAMPP sẽ xuất hiện. Máy tính của bạn đã sẵn sàng để chạy ứng dụng PHP đầu tiên :))

 - Hãy đến thư mục htdocs trong thư mục cài đặt Xampp của bạn.

- Tạo 1 file với tên là hello.php

- Mở file với trình soạn thảo code bất kì mà bạn có.

- Nhập đoạn code 

 echo "hello world" ?>

- Lưu file và mở trình duyệt của bạn, đi đến địa chỉ  localhost/hello.php

Kết

Qua bài này mình đã hướng dẫn cho các bạn cài đặt môi trường và thực hiện những dòng code đầu tiên bằng PHP. Chúc các bạn thành công.