Các khóa học TRÍ TUỆ NHÂN TẠO tại Codecamp

Giảng dạy theo phương pháp thực chiến. Học Thật, Dự Án Thật, Giảng Viên Kinh Nghiệm, Tận Tâm.

Machine learning cơ bản

Machine learning cơ bản

Nắm được các kiến thức cần thiết về Machine Learning và biết cách vận dụng các thuật toán Machine Learning trong việc giải quyết các vấn đề...

4.8
Học sâu (Deep learning)

Học sâu (Deep learning)

Kết thúc khóa học Machine Learning, học viên sẽ nắm được các kiến thức và kỹ năng cần thiết: Thiết kế, xây dựng hệ thống học máy Machine...

4.7